Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid ('Beleid') beschrijft hoe Element Logic AS ('wij') uw persoonsgegevens verwerken en cookies gebruiken.


Bewerk uw cookievoorkeuren

1. GEGEVENS CONTROLEREN

Element Logic B.V. beheert het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot deze website.

Als u vragen heeft over dit beleid of uw rechten wilt uitoefenen die in dit beleid zijn opgenomen, neem dan contact met ons op via:

Element Logic Benelux B.V.
Peppelenbos 5-C
6662 WB Elst
Tel: +31 481 763 600
info@elementlogic.nl

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van onze verwerkingen van persoonsgegevens om u een duidelijk overzicht te geven van welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken voor onze verschillende doeleinden en de juridische basis waarop onze verwerking is gebaseerd. Op die manier u eenvoudig zien welke verwerkingsactiviteiten Element Logic uitvoeren en waarom wij dit doen.

PurposeRechtsgrondslagCategorieën persoonsgegevens
Het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van de diensten, goederen en systemen van Element LogicGerechtvaardigd belang

Het legitieme belang van Element Logic is afgeleid van het doel voor het verzamelen van gegevens in de linkerkolom.

Sessiegegevens, waaronder IP-adres, apparaatgegevens, browsertype en datum en tijd.
To  ontwerpen, optimaliseren,  evalueren, ontwikkelen en verbeteren van Element Logic’s  website..ToestemmingSessiegegevens, waaronder IP-adres, apparaatgegevens, browsertype, besturingssysteem, verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina) en datum en tijd.
Om u een interactieve kaart te geven om u onze locatie te laten zien.ToestemmingSessiegegevens, waaronder IP-adres en  URL van verwijzers (de eerder bezochte pagina)..
Om je video’s van ons YouTube-kanaal te bieden.ToestemmingSessiegegevens, waaronder IP-adres,tijd en datum  en  verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina)..
Om het verzoek van u te beantwoorden via ons contactformulier.Gerechtvaardigd belangContactgegevens. Inclusief naam, e-mail en bedrijf.

 

Deze informatie wordt vanaf uw computer naar ons verzonden met behulp van verschillende cookies, behalve van contactgegevens die u ons via contactformulieren verstrekt. Zie sectie 9 voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

3. Website

Wanneer u deze website bezoekt (https://www.elementlogic.nl/) verzamelen, bewaren en gebruiken wij automatisch technische informatie over uw apparatuur en interactie met onze website (sessiegegevens).

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de diensten, goederen en systemen van Element Logic te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat activiteiten om onze website en andere diensten gebruiksvriendelijker te maken, digitale functies te ontwikkelen of te benadrukken, ons klantenaanbod te verbeteren, gegevens te produceren om de goederenstroom en logistiek te verbeteren (bijvoorbeeld om aankopen, voorraad en leveringen), het productassortiment en de hulpbronnenefficiëntie van het bedrijf ontwikkelen en verbeteren, onze IT-systemen verbeteren om de beveiliging te verbeteren, markt- en klantanalysestatistieken te genereren, bedrijfsopvolging en bedrijfs- en methodeontwikkeling met betrekking tot bestellingen en aankopen, automatisch archiveren van gedrag dat kan moet om veiligheidsredenen worden onderzocht. Om dit doel te bereiken, voert Element Logic algemene analyses uit in geaggregeerde vorm, met betrekking tot klik- en bezoekgedrag, apparaatinformatie, bestelgeschiedenis, geografische locatie en feedback van individuele klanten.

De wettelijke basis voor onze verwerking is gebaseerd op een zogenaamde afweging van legitieme belangen (GDPR art. 6 (1) lit. f.), Wat betekent dat de verwerking noodzakelijk is op basis van onze beoordeling dat Element Logic een legitiem belang heeft bij de verwerking uw persoonlijke gegevens die niet worden overschreven door uw interesse om uw persoonlijke gegevens niet te laten verwerken.

Mogelijk bieden wij op onze website links aan naar diensten van derden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze diensten.

 

3.1 GOOGLE ANALYTICS

Op deze website (https://www.elementlogic.nl/) gebruiken wij Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van cookies om technische informatie over uw apparatuur en interactie met onze website (sessiegegevens) te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website van Element Logic te ontwerpen, optimaliseren, evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Google Analytics biedt ons een webanalyseservice en maakt gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan.

De wettelijke basis voor onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR Art. 6 (1) lit. a.). Uw toestemming is vrijwillig en u geeft deze door op de overeenkomstige knop in de “cookiebanner” op onze website te klikken. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zie paragraaf 9 over hoe u uw toestemming kunt intrekken.

 

3.2 GOOGLE MAPS

Op deze website (https://www.elementlogic.nl/) gebruiken wij Google Maps. Deze dienst maakt gebruik van cookies om technische informatie over uw interactie met onze website (sessiegegevens) te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

Dit is een interactieve kaart waarmee u onze locatie kunt weergeven. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u een interactieve kaart te bieden om u onze locatie te laten zien.

De wettelijke basis voor onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR Art. 6 (1) lit. a.). Uw toestemming is vrijwillig en u geeft deze door op de overeenkomstige knop in de “cookiebanner” op onze website te klikken. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zie paragraaf 9 over hoe u uw toestemming kunt intrekken.

Als u instemt met het gebruik van Google maps, wordt de kaart weergegeven op onze website. Uw IP-adres en informatie dat u onze website heeft bezocht, worden naar Google gestuurd. Google zal deze informatie op eigen servers opslaan.

 

3.3 YOUTUBE

Op deze website (https://www.elementlogic.nl) gebruiken wij YouTube. Deze dienst maakt gebruik van cookies om technische informatie over uw interactie met onze website (sessiegegevens) te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

Wij gebruiken YouTube in de verbeterde privacymodus om je video’s te laten zien. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u video’s van ons YouTube-kanaal te bieden.

De wettelijke basis voor onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR Art. 6 (1) verlicht. A.) En u verstrekt deze door te klikken op de overeenkomstige knop in de “cookie-banner” op onze website. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zie paragraaf 9 over hoe u uw toestemming kunt intrekken.

De verbeterde privacymodus betekent dat YouTube je IP-adres, de datum en tijd waarop de video werd weergegeven, ontvangt, evenals informatie dat je onze website hebt bezocht. Deze gegevens worden alleen naar de YouTube-server verzonden als je een video start.

 

3.4 FACEBOOK PIXEL

Wij gebruiken Facebook Pixel om de actie van klanten te meten na het zien van een Facebook-advertentie van Element Logic. Wanneer u onze website bezoekt en een actie onderneemt (bijvoorbeeld het bekijken van een specifieke site), wordt de Facebook-pixel geactiveerd en wordt deze actie gerapporteerd. Zo weten wij wanneer klanten een actie hebben ondernomen nadat ze onze Facebook-advertentie hebben gezien. Facebook verstrekt ons in dit verband geen persoonlijke gegevens, alleen rapporten over het websitepubliek en de advertentieprestaties.

Facebook is de gegevensbeheerder wanneer het advertenties toont aan mensen op basis van de informatie die mensen rechtstreeks aan Facebook verstrekken en voor gegevens die Facebook ontvangt wanneer websites en apps Facebook’s pixel en SDK installeren. Dit betekent dat Element Logic niet de verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot Facebook Pixel. Lees hier meer over Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

 

3.5 LINKEDIN INSIGHT TAG

De LinkedIn Insight Tag is een stukje lichtgewicht JavaScript-code die wij aan onze websites hebben toegevoegd om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en om ons te helpen waardevolle inzichten over onze websitebezoekers te ontsluiten. Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag om conversies bij te houden, websitebezoekers opnieuw te targeten en aanvullende inzichten te ontsluiten over de interactie van leden met onze LinkedIn-advertenties. De LinkedIn Insight Tag maakt het verzamelen van metagegevens mogelijk, zoals IP-adresinformatie, tijdstempel en gebeurtenissen zoals paginaweergaven. Alle gegevens zijn versleuteld. LinkedIn verstrekt ons in dit verband geen persoonlijke gegevens, alleen rapporten over het websitepubliek en de advertentieprestaties.

LinkedIn is de gegevensbeheerder wanneer het advertenties toont aan mensen op basis van de informatie die ze rechtstreeks aan LinkedIn verstrekken en voor gegevens die LinkedIn ontvangt wanneer websites en apps LinkedIn Insight Tag installeren. Dit betekent dat Element Logic niet de verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot LinkedIn Insight Tag. Lees meer over LinkedIn Insight Tag op https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-faqs?lang=en en https://www.linkedin.com/legal/privacybeleid.

 

3.6 CONTACTFORMULIEREN

Om uw verzoek en vragen te beantwoorden via onze contactformulieren verwerken wij persoonsgegevens die u ons verstrekt. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek (GDPR art. 6 (1) lit. f). Wij zijn van mening dat ons belang bij het beantwoorden van uw verzoek niet wordt overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

 

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij kunnen ook gegevens voor een langere periode opslaan als het nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, bijv. als er een lopend geschil is of een misdrijf is gemeld bij de politie. Wij voeren regelmatig verwijderingen uit en wissen gegevens die niet langer nodig zijn om te verwerken.

5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Element Logic deelt uw persoonlijke gegevens met Google Ireland Limited en Google LLC (gezamenlijk “Google”).

Wij kunnen uw gegevens zo nodig delen met overheidsinstanties, om te voldoen aan wetten, voorschriften of overheidsbeslissingen, of om Element Logic juridische claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

6. WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Element Logic verwerkt uw gegevens binnen de EU / EER. Uw sessiegegevens worden echter door Google overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google heeft het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, aangenomen en zorgt er daarbij voor dat het niveau van gegevensbescherming toereikend is, zelfs wanneer gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

 

7. UW RECHTEN

In deze sectie worden uw rechten beschreven die verband houden met onze verwerking van uw persoonsgegevens.

a) Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

Als u inzicht wilt in onze verwerking van gegevens over u, heeft u het recht om informatie op te vragen over de verwerkingsactiviteit, inclusief een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, een zogenaamd register-uittreksel. Dit omvat informatie over het doel, categorieën van persoonlijke gegevens, categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens, opslagperiode of criteria voor hoe de opslagperiode wordt gedefinieerd, informatie over waar gegevens zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief informatie over de logica achter en de betekenis van de verwerkingsactiviteit.

b) Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Als wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben verzameld, heeft u het recht om deze te rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Op uw verzoek zullen wij de onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u verwerken zo snel mogelijk corrigeren.

c) Recht om uw persoonsgegevens te wissen

You hebben het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen als de gegevens op een illegale manier zijn verwerkt, moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Element Logic onderworpen is, niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of wanneer u bezwaar maakt tegen een afweging van gerechtvaardigd belang uitgevoerd door Element Logic en er geen legitiem belang is voor Element Logic of een derde partij die veel gewicht in de schaal legt. Wij kunnen uw verzoek echter niet altijd goedkeuren, omdat er redenen kunnen zijn die ons het recht geven om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting als wettelijke basis, of als de gegevens noodzakelijk zijn om juridische claims te bevestigen, indienen of verdedigen.

d) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te kopiëren en in bepaalde gevallen de gegevens door te laten geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht heeft echter alleen betrekking op gegevens die u zelf hebt verstrekt aan Element Logic en die wij verwerken met de steun van uw toestemming of een contractuele verplichting jegens u als wettelijke basis.

e) Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde situaties wordt beperkt, wat betekent dat de gegevens alleen voor bepaalde doeleinden kunnen worden verwerkt. U bijvoorbeeld een beperking van onjuiste gegevens aanvragen wanneer u rectificatie hebt aangevraagd. Tijdens de periode waarin wij de juistheid van de gegevens onderzoeken, zal de verwerking ervan worden beperkt.

f) Recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van verwerking

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een afweging van gerechtvaardigd belang als wettelijke basis of voor direct marketing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerkingsactiviteiten. Een bezwaar tegen onze afweging van belang kan worden ingediend wanneer u persoonlijke redenen die betrekking hebben op de situatie. In het geval van een dergelijk bezwaar beoordeelt Element Logic  of onze legitieme redenen voor verwerking die meer gewicht dragen dan uw belang bij het beschermen van uw privacy. Als dit het geval is, kan Element uw persoonsgegevens blijven verwerken, ook al heeft u bezwaar gemaakt tegen de verwerkingsactiviteit.

***

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken, u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn te vinden in punt 2 hierboven. U heeft ook het recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Nationale Autoriteit Voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in uw land.

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG
Tel +31 070-8888 500
Website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

8. TERMIJN EN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

De meest recent bijgewerkte versie van ons beleid is altijd beschikbaar op onze website. Ons beleid is te allen tijde geldig in het formulier en met de inhoud die op de website wordt gepubliceerd.

Element Logic heeft het recht om het beleid op elk moment bij te werken. Als het beleid wordt gewijzigd, wordt het bijgewerkte beleid op onze website gepubliceerd. U wordt ook per e-mail op de hoogte gesteld als wij grote wijzigingen in het beleid aanbrengen. Als u het gewijzigde beleid niet wilt accepteren, neem dan contact met ons op (zie sectie 2).

9. ELEMENT LOGIC’S GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site. Element Logic gebruikt ook cookies, en dat is voor drie hoofddoelen:

  • Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat Element Logic weet hoe de website presteert. Element Logic gebruikt deze cookies om de werking van de website te verbeteren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is anoniem.
  • Advertentiecookies geven informatie over het digitale gedrag van onze bezoekers. De advertentiecookie die Element gebruikt, wordt geleverd door Google AdWords en heeft als doel om bezoekers die waarschijnlijk klanten worden op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites opnieuw te betrekken.
  • Strikt noodzakelijke cookies zijn op onze website om uw bovenstaande keuzes te onthouden om uw ervaring te verbeteren tijdens het surfen op de site. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Als u hiermee instemt, installeren wij alleen de cookies die voor deze doeleinden dienen. Zie de onderstaande tabel voor een gedetailleerde beschrijving van de cookies die wij gebruiken. U uw toestemming op elk gewenst moment op deze pagina wijzigen of intrekken. Hier u de beschikbare schuifregelaars aanpassen aan aan of uit, en vervolgens op opslaan en sluiten klikken. De meeste webbrowsers bieden u enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Ga voor meer informatie over cookies, zoals hoe u zien welke cookies zijn ingesteld,  www.aboutcookies.org  of  www.allaboutcookies.org.

De onderstaande tabel beschrijft de cookies die wij gebruiken, hun doel en het verstrijken ervan, en indien ze optioneel of nodigzijn:

CookieCategorieNaamBeschrijvingOptioneel of noodzakelijk?Verloopt
Cookievoorkeur

 

Strikt noodzakelijk_consentr_permissions
_consentr notification_disabled
Deze cookie wordt gebruikt om de keuze van een bezoeker over cookies op onze website te onthouden. Waar bezoekers eerder een voorkeur hebben aangegeven, wordt die voorkeur van de bezoeker een jaar lang in deze cookie opgeslagen.Noodzakelijk1 jaar
Google Analytics

 

Prestaties_gaDeze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert, inclusief het aantal bezoekers van de website en blog, waar bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. Lees het overzicht van Google over privacy en het beveiligen van gegevens.Optioneel2 jaar
_gat1 dag
_gid1 dag
Google AdWords

(Targeting)

Reclameads/ga-audiencesDeze cookie wordt gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk klanten worden op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites opnieuw te betrekken.OptioneelSessie
YouTube Cookies

 

ReclamePREFWij sluiten video’s van ons officiële YouTube-kanaal in met behulp van de privacy-verbeterde modus van YouTube. Deze modus kan cookies op uw computer instellen zodra u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube slaat geen persoonlijk identificeerbare cookiegegevens op voor het afspelen van ingesloten video’s met behulp van de privacymodus.

Lees meer op de informatiepagina van YouTube voor het insluiten van video’s.

Optioneel8 maanden
VSCSessie
VISITOR_INFO1_LIVE8 maanden
remote_sidSessie
Facebook PixelReclamedtrWanneer je onze website bezoekt en een actie onderneemt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en rapporteert deze actie. Op deze manier weten wij wanneer een  gebruiker een actie heeft ondernomen nadat hij je Facebook-advertentie hebt gezien.

Lees meer over Facebook Pixel

Optioneel

Lees hier meer over hoe je je voorkeuren wijzigen en toestemming geven aan Facebook: Facebook Cookies

2 jaar
fr3 maanden
c_user3 maanden
spin1 dag
xs3 maanden
presenceSessie
wd1 week
sb2 jaar
LinkedIn Insight TagReclameUserMatchHistoryDe LinkedIn Insight Tag is een stukje lichtgewicht JavaScript-code die wij aan onze websites hebben toegevoegd om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en om ons te helpen waardevolle inzichten over onze websitebezoekers te ontsluiten. Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag om conversies bij te houden, websitebezoekers te retargeten en aanvullende inzichten te vrijspelen over leden die interactie hebben met onze LinkedIn-advertenties. Met de LinkedIn Insight Tag u metagegevens verzamelen, zoals IP-adresgegevens, tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginaweergaven. Alle gegevens zijn versleuteld. LinkedIn verstrekt ons in dit verband geen persoonsgegevens, alleen rapporten over de doelgroep van de website en de advertentieprestaties.Optioneel

Lees hier meer over hoe u uw voorkeuren wijzigen: https://www.linkedin.com/psettings/

30 dagen
bcookie2 jaar
bscookie2 jaar
langSessie
lidc1 dag